Reglementen

Privacy-verklaring

De persoonsgegevens van onze leden worden verwerkt door Hockeyclub Olympia voor ledenbeheer en organisatie van lang om sport aan te bieden – zodat jij als lid op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten. Indien je niet wil dat wij jouw gegevens of van jouw kinderen verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het om dit aan ons mee te delen aan ledenadministratie@hcolympia.be. Via dit adres kun je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou en/of jouw kinderen verwerken en ze eventueel te laten verbeteren of verwijderen, of ze vragen over te dragen. Wij hanteren hiermee de Europese wetgeving rond privacywetgeving (GDPR). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je in ons huishoudelijk reglement.

Het doel van ons huishoudelijk reglement is ervoor te zorgen dat iedereen die betrokken is bij HC Olympia zich er goed voelt: leden, ouders, vrijwilligers, supporters en sympathisanten. Goede afspraken maken goede vrienden! Je kan hier te allen tijde het huishoudelijk reglement raadplegen waarin je alle regels en richtlijnen kunt nalezen die wij nastreven als club.

 

Boetebeleid

Tijdens het reguliere seizoen ontvangt HC Olympia regelmatig boetes die worden opgelegd door de Vlaamse Hockey Liga (VHL). De boetes kunnen allerlei oorzaken hebben en variëren van het verkeerd invullen van het wedstrijdformulier tot het niet komen opdagen bij wedstrijden. Indien boetes worden veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van een team en/of een speler zal de boete verhaald worden op het betreffende team en/of de speler/speelster. Het bestuur is namelijk van mening dat een aantal van deze boetes voorkomen kunnen worden door een betere discipline van het team en/of de ploegverantwoordelijke. Je kan dit beleid te allen tijde raadplegen: Boetebeleid HC Olympia.

 

Als lid moet je het huishoudelijk reglement en het boetebeleid kennen en je er naar gedragen. Bij wijzigingen brengen we de leden op de hoogte via de website van HC Olympia.