Een ongeval tijdens het sporten? Zo informeer je de verzekering!

HC Olympia besteedt veel aandacht aan een veilige sportomgeving, onze trainers zijn bijvoorbeeld geïnstrueerd om niemand op het veld toe te laten zonder bit of scheenbeschermers, maar een ongeval is niet altijd te voorkomen. In het geval van een ongeval, kan je de schade op twee manieren aangeven bij de verzekeringsmaatschappij:

  • Via de klassieke manier – de papieren formulieren liggen ter beschikking in het Clubhuis of kunnen via de website van de federatie gedownload worden. 
  • Via Belfius Insurance Net – een beveiligde internettoepassing (toegang via eID of Itsme) van Belfius Insurance

Neem het formulier mee naar het onderzoek of raadpleging, en laat minstens het deel ‘Geneeskundig getuigschrift’ door de verantwoordelijke arts of verpleegkundige invullen en ondertekenen. Indien je rechtstreeks naar een arts of de spoed moet gaan, vraag dan ter plekke om een Geneeskundige getuigschrift. Voeg dit document toe bij de aangifte. Verwittig zo snel mogelijk (binnen de 24 uur) de secretaris van HC Olympia (secretaris@hcolympia.be) dat je een ongeval hebt gehad. Bezorg zelf het ingevulde formulier uiterlijk 8 dagen na het ongeval aan de verzekeringsmaatschappij.

 

Het polisnummer Verenigingen en VZW’s is 11 1531 397. HC Olympia heeft een aanvullende verzekering (met polisnummer 11 1531 479) voor LO waarborg voor vrijwillgers/niet-leden. Dit omdat de BA waarborg via de verzekering Verenigingen en VZW’s gedekt is.