Boetebeleid

Nieuwe regels omtrent te betalen boetes aan club en VHL

Tijdens het reguliere seizoen ontvangt HC Olympia regelmatig boetes die worden opgelegd door de Vlaamse Hockey Liga (VHL). De boetes kunnen allerlei oorzaken hebben en variëren van het verkeerd invullen van het wedstrijdformulier tot het niet komen opdagen bij wedstrijden. Indien boetes worden veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van een team en/of een speler zal de boete verhaald worden op het betreffende team en/of de speler/speelster. Het bestuur is namelijk van mening dat een aantal van deze boetes voorkomen kunnen worden door een betere discipline van het team en/of de ploegverantwoordelijke. Je kan hier op de website te allen tijde het boetebeleid raadplegen.

Als lid moet je het huishoudelijk reglement en het boetebeleid kennen en je er naar gedragen. Bij wijzigingen brengen we de leden op de hoogte via de website van HC Olympia.