Privacy-verklaring

De persoonsgegevens van onze leden worden verwerkt door Hockeyclub Olympia voor ledenbeheer en organisatie van lang om sport aan te bieden – zodat jij als lid op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten. Indien je niet wil dat wij jouw gegevens of van jouw kinderen verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het om dit aan ons mee te delen aan ledenadministratie@hcolympia.be. Via dit adres kun je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou en/of jouw kinderen verwerken en ze eventueel te laten verbeteren of verwijderen, of ze vragen over te dragen. Wij hanteren hiermee de Europese wetgeving rond privacywetgeving (GDPR). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je in ons huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement

Het doel van ons huishoudelijk reglement is ervoor te zorgen dat iedereen die betrokken is bij HC Olympia zich er goed voelt: leden, ouders, vrijwilligers, supporters en sympathisanten. Goede afspraken maken goede vrienden! Je kan hier te allen tijde het huishoudelijk reglement raadplegen waarin je alle regels en richtlijnen kunt nalezen die wij nastreven als club.

 

Boetebeleid

Tijdens het reguliere seizoen ontvangt HC Olympia regelmatig boetes die worden opgelegd door de Vlaamse Hockey Liga (VHL). De boetes kunnen allerlei oorzaken hebben en variëren van het verkeerd invullen van het wedstrijdformulier tot het niet komen opdagen bij wedstrijden. Indien boetes worden veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van een team en/of een speler zal de boete verhaald worden op het betreffende team en/of de speler/speelster. Het bestuur is namelijk van mening dat een aantal van deze boetes voorkomen kunnen worden door een betere discipline van het team en/of de ploegverantwoordelijke. Je kan dit beleid te allen tijde raadplegen: Boetebeleid HC Olympia.

 

Als lid moet je het huishoudelijk reglement en het boetebeleid kennen en je er naar gedragen. Bij wijzigingen brengen we de leden op de hoogte via de website van HC Olympia.

 

Wijzigingen Spelregels 2019-2020 op volledig veld

Deze veranderingen zijn van toepassing aan de categorieën die op volledig veld spelen : U14 tot U19 en alle Senioren categorieën (behalve Ladies en Gents die op klein veld spelen).

Vrije slag overal binnen de cirkel Een vrije slag in de cirkel ten voordele van de verdedigende partij mag vanaf nu op elke plek binnen de cirkel worden genomen. Daarnaast blijft de regel onveranderd dat je, na een overtreding in de cirkel, een vrije slag mag nemen op de loodlijn van de plaats van de overtreding binnen het vijftien meter gebied vanaf de achterlijn.

Einde van de vliegende keeper Een team speelt met 10 veldspelers en een volledig uitgeruste keeper óf met 11 veldspelers. Als ervoor wordt gekozen te spelen met 11 veldspelers, dan is er niemand die de rechten van een keeper heeft. Geen enkele speler mag binnen de cirkel de bal met het lichaam spelen. Op PC dragen de veldspelers alleen een masker en handschoenen; keepershandschoenen en een helm zijn verboden.

Vijf meter afstand op vrije slagen in het 23m gebied, ook in de cirkel Bij een vrije slag moeten verdedigers altijd vijf meter afstand houden, ook als ze in de eigen cirkel staan. Stel nu dat de aanvaller op 2m van de cirkel een vrije slag krijgt, dan moet de verdediger op 3m binnen de cirkel gaan staan. Een uitzondering geldt als de aanvaller ervoor kiest om de vrije slag direct te nemen. De verdediger heeft dan geen tijd om op vijf meter te gaan staan en mag dan de aanvaller schaduwen binnen de cirkel, zoals dat nu ook al is toegestaan.

Uitzondering PC aan het einde van de speelhelft verdwijnt Er is geen verschil meer tussen de beëindiging van een gewone PC en een PC aan het einde van de speelhelft. Voor beide gevallen geldt dat ze voorbij zijn als de bal vijf meter buiten de cirkel (dus buiten de stippellijn) is geweest. De PC is niet voorbij als de bal voor de tweede keer buiten de cirkel is geweest.

Stroke bij het raken van een uitrusting binnen de cirkel Een stroke moet gefloten worden wanneer de bal een uitrusting (vb : masker, handschoen,…) binnen de cirkel raakt en een goal verhinderd. Als er zich nog een speler of keeper achter de uitrusting bevindt, zal er een PC gefloten worden.

Uitspelen van een vrije slag van de verdediging na een PC Een speler van de verdedigende partij mét PC masker op mag bij een vrije slag na een PC enkel en alleen een medespeler aanspelen; een selfpass is in dat geval verboden. Als dit toch gebeurt, zal de scheidsrechter tegen fluiten. Gebeurt dit binnen de 23m gebied, dan is dit een vrije slag voor de aanvallende partij; gebeurt dit in de cirkel, dan is dit een PC. De bedoeling is om proactief te zijn en deze situatie trachten te vermijden.

Te snel betreden van de cirkel door de aanvallende partij bij een PC Indien een aanvaller tijdens de PC de cirkel betreedt voordat de bal werd gespeeld door de aangever, zal de PC opnieuw worden genomen en zal de aangever naar de middenlijn worden gestuurd. De aangever mag vervangen worden door een andere aanvaller.

Bal boven schouder spelen In alle categorieën op volledig veld (behalve Ladies and Gents die op een klein veld spelen) is het toegelaten om de bal boven de schouder te spelen. De veiligheid moet altijd een prioriteit blijven.